enpl

O nas

FA Sprawozdanie z przejrzystości działania 2018

Założyliśmy Fidelis Accounting Sp. z o.o. aby wypełnić lukę między klasycznymi kancelariami biegłych rewidentów, a wielkimi firmami audytorskimi działającymi w Polsce.

Wyróżnia nas unikalna wiedza i doświadczenie w świadczeniu usług badania sprawozdań finansowych oraz profesjonalnych usług księgowych i doradczych na rzecz różnorodnych klientów z sektora finansowego. Nasze kompetencje zbudowaliśmy przede wszystkim w trakcie wieloletniej pracy w Departamencie Instytucji Finansowych KPMG, współpracując z czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce.

Dodatkowo charakteryzuje nas:

 • otwarta komunikacja z naszymi Klientami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby;
 • zaangażowanie biegłych rewidentów na każdym etapie projektu;
 • zachowanie najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych;
 • niezależność opinii i osądu.

Paweł Ryba
Wiceprezes

Biegły rewident, członek Association of Chartered Certified Accountants w Wielkiej Brytanii.

Pracę zawodową rozpoczynał w Banku BPH, by następnie kontynuować ją w KPMG, gdzie pełnił obowiązki dyrektora w Departamencie Instytucji Finansowych odpowiedzialnego za badanie sprawozdań finansowych banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy, domów maklerskich i innych instytucji finansowych.

W trakcie ponad 20 lat pracy brał również udział w wielu projektach, w tym między innymi:

 • doradczych z zakresu rachunkowości;
 • przeglądu i oceny systemów zarządzania ryzykami;
 • przeglądu i oceny systemów kontroli wewnętrznej;
 • przeglądach due diligence;
 • analizy ryzyka kredytowego portfeli należności kredytowych oraz leasingowych.

W latach 2004 – 2005, pracując w KPMG International Financial Reporting Group w Londynie, uczestniczył między innymi w opracowaniu modelowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, opracowaniu materiałów szkoleniowych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu MSSF.

W ostatnich latach współpracował między innymi z: Volkswagen Bank Polska, Plus Bankiem, Polskim Bankiem Apeksowym, Bankiem Spółdzielczym w Raciborzu, Bankiem Spółdzielczym w Tarnowskich Górach, towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym Funduszami Union Investment, a także Wonga.pl, Creamfinance, Planet Cash, Planet Pay, ITIS.

Jacek Tworek
Wiceprezes

Biegły rewident z ponad 20 letnią praktyką w audycie i usługach doradczych z zakresu rachunkowości i finansów. Doświadczenie zdobywał przede wszystkim pracując w Departamencie Instytucji Finansowych KPMG. Przez ostatnie lata nadzorował badania sprawozdań finansowych przygotowanych zarówno zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR), jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Specjalizuje się głównie w obsłudze Klientów z sektora usług finansowych, a przede wszystkim domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.

Posiada bogate doświadczenie w projektach typu due dilligence oraz usługach doradczych z zakresu rachunkowości, przeglądu i oceny systemów zarządzania ryzykiem, przeglądu i oceny systemów kontroli wewnętrznej.

W ostatnich latach współpracował między innymi z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarządzającymi funduszami Union Investment, Quercus, Legg Mason, Warsaw Equity, OPTI, AXA, BEST a także Fast Finance, Domem Maklerskim W Investments, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Airnauts, Handlowy-Leasing itd.

Doświadczenie zawodowe obejmuje również udział w projektach:

 • doradczych z zakresu rachunkowości;
 • przeglądu i oceny systemów zarządzania ryzykami;
 • przeglądu i oceny systemów kontroli wewnętrznej;
 • przeglądach due diligence;


FA Sprawozdanie z przejrzystości działania 2017

FA Sprawozdanie z przejrzystości działania 2016

FA Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015

FA Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014

FA Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013

FA Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012

Fidelis Accounting Sp. z o.o. sprawozdanie z przejrzystości działania 2011

 • Nasze dane

  Fidelis Accounting Sp. z o.o.

  ul. Skierniewicka 34A/197
  01-230 Warszawa

  tel. +48 22 355 31 86

  NIP: 522-296-65-79
  REGON: 142704188

  Paweł Ryba

  tel. 604 949 913
  pawel.ryba@fidelisaccounting.pl

  Jacek Tworek
  tel. 508 047 552
  jacek.tworek@fidelisaccounting.pl

  e-mail: biuro@fidelisaccounting.pl
  www: www.fidelisaccounting.pl

 • 2011 © Fidelis Accounting Sp. z o.o., ul. Tomnicka 25/4, 02-491 Warszawa
  Realizacja: rychlak.design